Wizyta w Gminie SRBAC (Bośnia i Hercegowina) Z końcem miesiąca października 2011 r. delegacja z Gminy i Miasta Nowogrodziec w składzie: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Zenon Szynka oraz tłumacz Antoni Stec, udała się do Gminy Srbac w Bośni i Hercegowinie w celu nawiązania gminnej współpracy partnerskiej.

     Mając na uwadze wydarzenia historyczne łączące oba nasze regiony, jak również wspólne tradycje i obyczaje, Gmina i Miasto Nowogrodziec chciałaby podjąć przyjacielską współpracę w różnych dziedzinach życia obu gmin – mówi Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.
    Większość miejscowości naszej gminy zamieszkała jest przez reemigrantów z byłej Jugosławii. Są to potomkowie Polaków, którzy „za chlebem” wyjechali z Galicji do Bośni na przełomie XIX-XX wieku. Po drugiej wojnie światowej powrócili do kraju i osiedlili się na Dolnym Śląsku, między innymi właśnie w Gminie Nowogrodziec.                    srbaczd1.jpg
     Polscy reemigranci zamieszkiwali następujące miejscowości w Gminie Srbac, z których przesiedlili się do niżej wymienionych miejscowości naszej gminy:
Novy i Stary Martyniec - Gościszów, Milików, Nowogrodziec,
Rakovac - Parzyce, Kierżno, Zebrzydowa,
Kunova – Czerna,
Selitnesz - Nowa Wieś,
Stara Dubrova, Gajevi – Wykroty.
     Przywieźli ze sobą i pielęgnują do dziś tradycje i obrzędy wywodzące się z tamtych regionów. W Gminie Nowogrodziec istnieją liczne zespoły ludowe i kapele śpiewające w języku serbskim. Ponadto publikowane są książki historyczne oraz opowieści memuarystyczne reemigrantów z Serbii.
     Tradycje wywodzące się z kultury bałkańskiej są pielęgnowane zarówno przez naszych mieszkańców, jak i władze Gminy i Miasta Nowogrodziec. Jednym z przejawów korzystania z tej bogatej spuścizny kulturowej jest organizowane corocznie przez gminę święto pieczonego prosiaka tzw. Pečenica. Impreza ta cieszy się wielką sympatią i dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz odwiedzających naszą gminę gości. Odbywa się w pierwszych dniach lipca we wsi Gościszów, zamieszkałej przez reemigrantów z miejscowości Novy i Stary Martyniec. Święto Pečenica organizowane jest na wzór serbskich uroczystości, podczas których prezentowany był obrzęd związany z przygotowaniem tej potrawy. Co roku impreza ściąga do wsi Gościszów kilka tysięcy gości.
     Podczas pobytu w Gminie Srbac reprezentanci naszej delegacja spotkali się z władzami gminy, w tym z Naczelnikiem Živko Mikulić. Podczas prowadzonych rozmów przedstawili propozycję współpracy partnerskiej miedzy gminami, która została żywo przyjęta przez stronę serbską.
     Pierwszy krok został zrobiony, teraz czekamy na przyjazd przedstawicieli Gminy Srbac w celu doprecyzowania przyjętych wstępnych ustaleń w zakresie współpracy. Ta wizyta upewniła mnie, jak ważne są wspólne wspomnienia oraz przywiązanie do tradycji i kultury naszych regionów. Mieszkańcy gminy Srbac to bardzo życzliwi ludzie, ogromnie ujęła mnie ich gościnność, otwartość oraz pozytywne nastawienie do życia. Liczę, iż współpraca między Gminą Srbac i Gminą Nowogrodziec przyniesie wiele korzyści mieszkańcom obu gmin, będzie inspiracją do wspólnych przedsięwzięć i spotkań – mówi burmistrz.
 srbac3.jpg
 
    Podczas pobytu w Bośni i Hercegowinie delegacja polska odwiedziła również cmentarz partyzantów w Srbac, gdzie pochowanych jest 27 Polaków, którzy zginęli jako bojownicy 14-tej Brygady podczas wojny narodowo-wyzwoleńczej. Oddając hołd poległym przedstawiciele naszej gminy uczcili ich pamięć chwilą ciszy oraz złożyli pod pamiątkową tablicą kwiaty.
     Poniżej zamieszczamy link do informacji o wizycie delegacji z Gminy Nowogrodziec, która została opublikowana na oficjalnej strony gminy Srbac.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
srbaczdjecie.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
srbzd.jpg